Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Tekstura to recenzowane, naukowe pismo studenckie, poświęcone problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej. Swoje łamy udostępnia studentom i doktorantom Wydziału Filologicznego UMK. Teksturapopularyzuje wiedzę z zakresu literatury, kultury, folkloru i językoznawstwa, jest także miejscem żywej dyskusji, wymiany poglądów i prezentacji nowatorskiej myśli. Pismo umożliwia ponadto publikację najciekawszych fragmentów prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich oraz materiałów pokonferencyjnych. Adresowane jest ono w pierwszej kolejności do studentów poszczególnych filologii oraz kulturoznawstwa, a w dalszej natomiast - do wszystkich zainteresowanych tą tematyką osób.

Rocznik filologiczno-kulturoznawczy Tekstura wydawany jest przez Koło Naukowe Folklorystów przy współudziale Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego. Pismo w pełni finansowane jest ze środków Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego UMK.

 

Działy

Kultura

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Literatura

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Cezary Bronowski

Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

Dr hab. Marek Podlasiak

Oddelegowany przedstawiciel Samorządu StudenckiegoPartnerzy platformy czasopism