Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Tekstura to naukowe pismo studenckie, poświęcone problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej. Swoje łamy udostępnia studentom i doktorantom Wydziału Filologicznego UMK. Tekstura popularyzuje wiedzę z zakresu literatury, kultury, folkloru i językoznawstwa, jest także miejscem żywej dyskusji, wymiany poglądów i prezentacji nowatorskiej myśli. Pismo umożliwia ponadto publikację najciekawszych fragmentów prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich oraz materiałów pokonferencyjnych. Adresowane jest ono w pierwszej kolejności do studentów poszczególnych filologii oraz kulturoznawstwa, a w dalszej natomiast - do wszystkich zainteresowanych tą tematyką osób.

Rocznik filologiczno-kulturoznawczy Tekstura wydawany jest przez Koło Naukowe Folklorystów przy współudziale Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego. Pismo w pełni finansowane jest ze środków Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego UMK.

 

Działy

Kultura

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Literatura

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły i rozprawy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Twórczość

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Polityka Open Access

Periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma//public/site/images/greg/cc_by-nd_3_0_88

 

Rada naukowa

Prof. dr hab. Cezary Bronowski

Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK

Dr hab. Marek Podlasiak

Oddelegowany przedstawiciel Samorządu StudenckiegoPartnerzy platformy czasopism