Tłumacz i krajobraz śmierci: o polskim tłumaczeniu „Dymów Birkenau” Liany Millu

Olga Kutzner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.014

Abstrakt


„Dymy Birkenau” to zapis wspomnień, przeżyć z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, włoskiej pisarki żydowskiego pochodzenia, Liany Milly. Pierwsze i jedyne tłumaczenie książki ukazało się w 2007 roku, dwa lata po śmierci autorki. Dla Millu krajobraz obozu, jak również ten, który go otacza, jest miejscem cierpienia. Artykuł dotyczy roli tłumacza w odtwarzaniu tego krajobrazu. To tu uwidacznia się jego mediacyjna postawa, próba pogodzenia dwóch obrazów natury.


Słowa kluczowe


literatura Holokaustu; krajobraz obozu koncentracyjnego; głos tłumacza; tłumacz jako mediator

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Arqués R., Dante nell’Inferno moderno: la letteratura dopo Auschwitz, „Rassegna Europea di Letteratura Italiana” 2009, vol. 33.

Assman J., La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Torino 1997 (ed. or. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992).

Bachelard G., La poetica dello spazio, Bari 2011 (ed. or. La poétique de l'espace, Paris 1957).

Baiardi M., Cavaglion A., Introduzione, [in:] Dopo i testimoni, a cura di M. Baiardi, A. Cavaglion, Roma 2014.

Condillac É.B., Trattato delle sensazioni, Roma–Bari 1970 (ed. or. Traité des sensations, Paris 1754).

Even-Zohar I., La formazione del repertorio culturale e il ruolo del trasferimento, [in:] La Traduzione in Athanor, ed. 2, a cura di S. Petrilli, Roma 2000.

Halbwachs M., La memoria collettiva, Milano 1996 (ed. or. La mémoire collective, Paris 1949).

Hermans T., The conference of the tongues, Manchester 2007.

Levi P., Introduzione, [in:] Il fumo di Birkenau, L. Millu, Firenze 2001.

Millu L., Il fumo di Birkenau, Firenze 2001 (trad. pol. di Krystyna e Eugeniusz Kabatc, Oświęcim 2007).

Millu L., Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, Firenze 2006.

Osimo B. (a cura di), Dizionario di scienza della traduzione con termini di semiotica, psicologia, testologia, linguistica, stilistica, Milano 2015.

Sofsky W., L’ordine del terrore, Bari 2008 (ed. or. Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager, Frankfurt am Main 1993).

Urlych M. (a cura di), Terminologia della traduzione, Milano 2011.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism