Status prawny komisarzy wyborczych – wybrane zagadnienia

Piotr Rączka, Tomasz Brzezicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.010

Abstrakt


Zmiany legislacyjne zachodzące w polskim porządku prawnym wymagają analizy nowo przyjętych regulacji, szczególnie w obszarach bezpośrednio związanych z wdrażaniem podstawowych praw obywatelskich i wolności osobistych. Niewątpliwie taki charakter mają regulacje określające zasady, w jaki sposób osoby uprawnione do głosowania mogą wykonywać swoje prawa wyborcze. Nic więc dziwnego, że zmiany, które niedawno wprowadzono do przepisów ustawy z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, budzą zainteresowanie zarówno przedstawieli doktryny, środków masowego przekazu, jak i obywateli.

 


Słowa kluczowe


komisarz wyborczy; Kodeks wyborczy; prawa wyborcze; administracja wyborcza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banaszak B., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Kisielewicz A., Kodeks wyborczy. Komentarz, eLex 2014.

Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim, Toruń 2010.

Sokala A., Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym, [in:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, ed. K. Skotnicki, Warszawa 2011.

Sokala A., Krajowe Biuro Wyborcze, [in:] Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, eds. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Warszawa 2013.

Sokala A., Uziębło P., Komisarz wyborczy, [in:] Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, eds. A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Warszawa 2013.

Witkowski Z., Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego, [in:] Wokół wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego, eds. Z. Witkowski, A. Frydrych-Depka, P. Raźny, Toruń 2017.

Wróblewska I., Podstawowe zasady prawa wyborczego, [in:] Prawo konstytucyjne, eds. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2015.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism