Referendum przedkonstytucyjne i dopuszczalność zmiany ustawy zasadniczej w trybie artykułu 125 Konstytucji RP z 1997 r.

Kamila Doktór-Bindas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.008

Abstrakt


W ostatnimi czasy kwestia zmiany ustawy zasadniczej w trybie art. 125 Konstytucji RP stała się bardzo ważnym przedmiotem debaty politycznej oraz prawno-naukowej w naszym kraju. Odżyła na nowo po tym, jak prezydent RP Andrzej Duda ogłosił w sierpniu 2017 r., że w dniach 10–11 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone referendum konsultacyjne dotyczące uchwalenia nowej Konstytucji RP. Pomysł ten wzbudził zasadnicze wątpliwości natury prawnej, gdyż istnieją poważne obawy co do zgodności z Konstytucją RP zarządzenia i przeprowadzenia takiego referendum. Mimo iż inicjatywa prezydenta Dudy ma nikłe szanse powodzenia w tej kadencji parlamentu, gdyż 24 lipca 2018 r. Senat odrzucił prezydencki wniosek o jego zarządzenie, nie oznacza to jednak, że w przyszłości nie będą podejmowane podobne inicjatywy. Z tego punktu widzenia warto w tym miejscu omówić dwie podstawowe kwestie związane z analizowanym zagadnieniem – po pierwsze przedmiot referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa oraz dotychczasowe próby podejmowania zmian w Konstytucji RP w trybie art. 125.


Słowa kluczowe


Konstytucja RP; procedura zmiany konstytucji; referendum konstytucyjne; referendum ogólnokrajowe; art. 125 Konstytucji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2012.

Banaszak B., Opinia dotycząca wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, n. 3 (68).

Bień-Kacała A., Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza, [in:] Prawo konstytucyjne, ed. Z. Witkowski, Toruń 2011.

Działocha K., Stabilność i trwałość godna najwyższej ustawy państwa, „Rzeczpospolita” of 28 October 2004.

Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 4 Konstytucji RP, [in:] Konstytucja RP. Komenatrz do art. 1–86, vol. I, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Garlicki L., Komentarz do art. 125 Konstytucji RP, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. II, ed. L. Garlicki, Warszawa 2001.

Granat M., Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018.

Jabłoński M., Polskie referendum akcesyjne, Wrocław 2007.

Naleziński B., Komentarz do art. 125 Konstytucji RP, [in:] Konstytucja RP. Komenatrz do art. 87–243, vol. II, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Piotrowski R., Opinia prawna w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu referendum (druk senacki nr 1054), „Opinie i Ekspertyzy” 2015, n. 239.

Projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum – opinie prawne, „Opinie i Ekspertyzy”, OE-234, Warszawa, May 2015.

Radziewicz P., Opinia w sprawie wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, n. 3 (68).

Rytel-Warzocha A., Zarządzanie referendum ogólnokrajowego przez Prezydenta RP, [in:] Referendum ogólnokrajowe w Polsce. Wybrane zagadnienia, eds. A. Gajda, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, Gdańsk 2016.

Sarnecki P. (ed.), Prawo konstytucyjne RP, ed. 8, Warszawa 2011.

Sarnecki P., Opinia w sprawie wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, n. 3 (68).

Skotnicki K., Opinia w sprawie wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, n. 3 (68).

Sokolewicz W., Opinia w sprawie wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, n. 3 (68).

Uziębło P., O dopuszczalności konstytucyjnego referendum konsultacyjnego, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2018, n. 1.

Winczorek P., Opinia w sprawie wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2005, n. 3(68).

Witkowski Z., Serowaniec M., The views of the Polish Political Class on the Institution of a Nationwide Referendum, „Kultura i Edukacja” 2016, n. 4.

Zieliński E., Referendum w państwie demokratycznym, [in:] Referendum w Polsce współczesnej, eds. D. Waniek, M. T. Staszewski, Warszawa 1995.

Zoll A., Zgodność z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054), „Opinie i Ekspertyzy” 2015, n. 239.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism