KAMPANIA REFERENDALNA PREMIERA MATTEO RENZIEGO I PARTII DEMOKRATYCZNEJ PRZED REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM Z 4 GRUDNIA 2016 ROKU

Maria Kulikowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2017.007

Abstrakt


Reforma ustrojowa, która wzbudziła w Italii więcej emocji niż jakakolwiek inna przez ostatnie kilkadziesiąt lat, nazywana „Reformą Renzi–Boschi” została odrzucona przez obywateli w referendum konstytucyjnym, które odbyło się 4 grudnia 2016 roku. Mimo tego, ambitny plan premiera Renziego oraz forsowna kampania referendalna wywarły ogromny wpływ na włoską scenę polityczną i z tego powodu warte są szczegółowego omówienia. Trzeba też dodać, że było to pierwsze referendum, które zmobilizowało włoskich obywateli do gruntownej analizy proponowanych zmian i dyskusji na temat ustroju konstytucyjnego. Reforma była szeroko dyskutowana w mediach, ukazało się również wiele publikacji tłumaczących argumenty przemawiające za jej przyjęciem, jak i za jej odrzuceniem.


Słowa kluczowe


referendum; Republika Włoska; reforma konstytucyjna; referendum konstytucyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antonini L., Senato: luci e ombre di una riforma, „Percorsi costituzionali” 2014, nr 2.

Anzon Demmig A., Il progetto di riforma costituzionale del Governo Renzi: una sorpresa positiva, Osservatorio costituzionale, „Associazione italiana dei costituzionalisti”2014, nr 1.

Baraggia A., The Italian Senate Under Reform: From Disguised Unicameralism to a True Regional Second Chamber?, Roma 2014.

Bin R. , Pitruzzella G., Diritto Costituzionale, Torino 2014.

Crainz G., Fusaro C., Aggiornare La costituzione. Storia e ragioni di una riforma, Roma 2016.

Funiciello A. (a cura di), 4 dicembre 2016. Referendum Costituzionale.Basta un sì, Roma 2016.

Gaca A., Witkowski Z., Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Włoskiej, Toruń 2012.

La riforma della Costituzione. Una guida con le analisi di 15 costituzionalisti, Corriere della Sera, Roma 2016.

Marchini L. (a cura di), La costituzione e I suoi disegni, Roma 2016.

Martirano D., Il partito degli emigrati, [in:] Corriere della sera, 23.11.2016, s.3.

Mattarella S., Il bicameralismo, [in:] „Rivista trimestrale di diritto pubblico“ 1983 (33), n. 4.

Occhiocupo N., Senato della Repubblica, [in:] Enciclopedia Giuridica, Treccani, 1991.

Pisicchio P., Tivelli L., La riforma costituzionale ai raggi x, Il periscopio delle idee, Roma 2016.

Pombeni P. , La questione costituzionale in Italia, Bolonia 2016.

Witkowski Z., Serowaniec M., The Views of the Polish Political Class on the Institution of a Nationwide Referendum, Kultura i Edukacja 2016, No. 4 (114), DOI: 10.15804/kie.2016.04.12

Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny Współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989-2004, Toruń 2004.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism