Jak Włochy i Włosi radzili sobie z kryzysem?

Zbigniew Machelski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/2807

Abstrakt


Przypadająca 17 marca rocznica unifikacji państwa nie była we Włoszech obchodzona zbyt hucznie1. Półtora wieku po zjednoczeniu Italia znajduje się w kryzysie finansowym, boryka z narastającą falą emigracji i z napięciami między sprzecznymi ambicjami poszczególnych regionów. Wielu Włochów nie wierzy, że państwo nadal funkcjonuje jako wspólny organizm polityczny. Brak jedności zagraża jakości życia demokratycznego bardziej niż w którymkolwiek momencie od czasu ery faszystowskiej.

Słowa kluczowe


Republika Włoska; kryzys; Zjednoczenie Włoch

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baldini M., Bossi P. (2008), Le politiche sociali del governo di centro-sinistra, in M. Donovan, P. Onofri (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell`anno e le interpretazioni. Edizione 2008, Bologna, s. 249.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, tłum. zbiorowe, Warszawa.

Berselli E. (2011), L`Italia, nonostante tutto, Bologna, s. 211 i n.

Dona A. (2009), Le donne nelle istituzioni: l`economia cambia, la politica ristagna?, in G. Baldini, A. Cento Bull (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell`anno e le interpretazioni. Edizione 2009, Bologna, s. 205.

Kowalczuk P. (2011), 150 lat i basta, „Rzeczpospolita” (PlusMinus), 19 – 20 marca.

Machelski Z. (2010), System polityczny Włoch, Warszawa, s. 11.

Pasquino G. (2010), Le parole della politica, Bologna, s. 20, 78 i n.

Rovelli R. (2010), La politica economica nella crisi globale: l`Italia ha fatto la cosa giusta?, in M. Giuliani, E. Jones (a cura di), Politica in Italia. I fatti dell`anno e le interpretazioni. Edizione 2010, Bologna, s. 269.

Saviano R. (2008), Gomorra. Podróż po imperium kamorry, tłum. A. Pawłowska-Zampino, Warszawa, s. 57 i n.

Taylor J.B. (2009), Zrozumieć kryzys fi nansowy, tlum. Ł. Goczek, Warszawa, s. 23 i n.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism