THE UNIFORMIZATION OF THE PRINCIPLES OF TRADE SECRET PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION LAW ͵ THE IMPLICATIONS FOR POLISH LAW. A STUDY OF SELECTED ISSUES

Monika Bartczak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSM.2017.011

Abstract


This paper covers the issues related to the Polish model of trade secret protection from the angle of harmonizing the European Union regulations stemming from the provisions of the Directive 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

Keywords


Trade secret; competition law; unfair trade practice; know-how protection; intellectual property; industrial property; undisclosed trade information; the European Union law; European Internal Market

Full Text:

PDF

References


REFERENCES

DuVall, M. & Nowińska, E. (2010). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji.Komentarz.Warszawa:LexisNexis

Kozłowska-Kalisz, P.(2006). Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Kraków:Zakamycze.

Kraus, A.& Zoll, F. (1929). Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami.

Poznań: Wojewódzki Instytut Wydawniczy

Kunicka-Michalska, B. (1972). Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym. Warszawa:

Wydawnictwo Prawnicze.

Kunicka-Michalska, B. (2013). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In L.Gardocki (Ed.), System prawa karnego. T.8. Warszawa:C.H.Beck.

Michalak, A. (2003). Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienia

materialnoprawne, cz.1. Prawo Spółek, 11, 28–36.

Michalak, A. (2006). Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Kraków: Wolters Kluwer.

Mozgawa, M. (2014). Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko własności intelektualnej. In M. Bojarski (Ed.), System prawa karnego, t.11. Warszawa: C.H.Beck.

Mozgawa, M. (2016). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rozdział 4. Przepisy karne. In J. Szwaja (ed.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Mozgawa, M. (1996). Prawnokarne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prokuratura i Prawo, 4.

Nowińska, E. (2015). System prawa handlowego. t.3. Prawo własności przemysłowej. Warszawa: C.H.Beck.

Partyka-Opiela, A. (2016). Tajemnice firm chronione lepiej i jednakowo w całej Unii. Dziennik Gazeta Prawna, 108, Retrived December 2, 2017 from https://edgp.gazetaprawna.pl/

wydanie/697,7-czerwca-16-nr-108.html

Pinkalski, Z. (2017). Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w dyrektywie 2016/943 –

czy spowoduje zmiany w ochronie know-how? Retrieved December 9, 2017, from http://

traple.pl/blog/nowa-definicja-tajemnicy-przedsiebiorstwa-w-dyrektywie-2016943-czy

-spowoduje-zmiany-ochrony-know-how/

Sołtysiński, S. & Gogulski, Sz. (2016). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 11. Komentarz. In J. Szwaja (Ed.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A. & Szwaja, J. (2012). Kodeks spółek handlowych. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Warszawa: C.H.Beck.

Ulliasz, M. (2001). Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Monitor Prawniczy, 22, Retrived December 7, 2017, from http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/przestepstwo-naruszenia-tajemnicy-przedsiebiorstwa/

Wróbel, W. (2013). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In A. Zoll (Ed.), Kodeks karny. Część szczególna. T. II. Komentarze LEX. Warszawa: WoltersKluwer.

CASE LAW

Decision of Supreme Court of 21.March 2013r (III KK 267/12), nr 662854, Legalis.

Verdict of Supreme Court of 17 March 1971orzeczeniu z dnia 17.3. 1971r. (IIIKR 260/70, OSNKW [Judicial Practice of the Supreme Court] 1971, No. 10, item 151).

Verdict of Supreme Court of 3 April 2002,VKKN, 223/00), nr 1114325, Legalis.

Verdict of Supreme Courte of 3. October 2000r.(ICKN 304/00).


___________________________

Creative Commons License
The journal offers access to the contents in the open access system on the principles of non-exclusive license Creative Commons (CC BY-ND 3.0).

(old ISSN: 1689-8168)

Declaration of the original version: the original version of the Torun International Studies is the electronic version.

Partnerzy platformy czasopism