CHINA AND ASIAͳPACIFIC REGION IN CHINA’S MILITARY STRATEGY

Patrycja Rutkowska, Marcin Adamczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSM.2017.007

Abstract


The growing power of the PRC implies a change in the international and security policy of the country, and even the perception of the international environment by the members of the CPC. The White Paper of Defence, published every two years by the Ministry of National Defence of the People's Republic of China aims to explain the ongoing evolution. The present paper studies in depth the Chinese point of view of the potential challenges for security in the region of Asia and the Pacific.

Full Text:

PDF

References


Adamczyk, M. (2015a). Relacje chińsko – ukraińskie i chińsko – rosyjskie na tle postawy ChRL wobec Majdanu i aneksji Krymu. Wschodnioznastwo. 25-37.

Adamczyk, M. (2017). Wyznaczniki ewolucji chińskiej polityki zagranicznej zawarte w „Białej Księdze Obrony” (2014). Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne. 18. 89.

Adamczyk, M. (2015b). Porównanie zmiany potencjału militarnego Chin na tle Rosji, Indii, Stanów Zjednoczonych oraz Japonii w okresie od 1989 do 2013 roku. In Magierek, D. & Pogonowski, M. (Eds.) Aspekty bezpieczeństwa w życiu publicznym. Koszalin. 137.

Adamczyk, M. (2016c). Anatomia Strachu? Retrieved January 8, 2017, from http://peoplessquare.pl/2016/08/28/anatomia-strachu

Adamczyk, M. (2016b). Media we współczesnym państwie totalitarnym na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej. In. Mamot A. & Drabina A.(Eds.). Media XXI wieku. Studia Interdyscyplinarne. Wrocław. 11-28.

Adamczyk, M. (2016a). Problem terroryzmu islamskiego w Chinach w kontekście dążeń niepodległościowych Ujgurów. In. Kopczewski, M. & Sienkiewicz, D. (Eds.) Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego. Koszalin. 13-24.

Adamiec, P. (2008). Modernizacja sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej. Forum Politologiczne. 8. 131-132.

Albert, E. (2017). China-Taiwan Relations. Retrieved January 8, 2017, from http://www.cfr.org/china/china-taiwan-relations/p9223

Bednarz, Ł. (2015). Nowa rola Chin w stosunkach międzynarodowych. In. Cziomer, E. (Eds.) Współczesne stosunki międzynarodowe. Kraków.192.

Białowąs, T. (2016). Perspektywy i potencjalne bariery wzrostu gospodarczego Chin. In. Marszałek – Kawa J. (Eds.) Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki. Toruń. 155.

Botobekov, U. (2016). China's Nightmare: Xinjiang Jihadists Go Global. Retrieved January 8, 2017, from http://thediplomat.com/2016/08/chinas-nightmare-xinjiang-jihadists-go-global

Bronicki, K. (2008) Spór o złoża ropy naftowej i gazu na Morzu Wschodniochińskim. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 3. 205-215

Brurnet, A. & Guichard, J.P. (2011). China’s Hegemonic Ambitions, Warszawa. Cardenal, J.P. & Araújo, H. (2012). China’s Silent Conquest. Katowice. 333.

Bureau of Research. (2012). Chancellery of the Sejm, Metale ziem rzadkich, translated by A. Pol, 1 (115). 1-2.

Center for Strategic and International Studies. (2016). Asia-Pacific Rebalance 2025. Capabilities, Presence, and Partnerships. Washington

Cole, J.M. (2015). Chinese PLA Simulates ‘Attack’ on Taiwan’s Presidential Office. Retrieved January 8, 2017, from http://thediplomat.com/2015/07/chinese-pla-simulates-attack-on-taiwans-presidential-office/,

Congressional Research Service. (2012). Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s “Rebalancing” Toward Asia. Waszyngton. 2012, R42448.

Daniels, J. (2017). Senate passes $700 billion defense policy bill, backing Trump call for steep increase in military spending. Retrieved December 12, 2017, from https://www.cnbc.com/2017/09/18/senate-passes-700-billion-defense-policy-bill-backing-trump-call-for-steep-increase-in-military-spending.html,

Dollar, D. ( 2015). United States-China Twoway Direct Investment: Opportunities and Challenges, Brookings Institution. Waszyngton.

Dryjańska, E. (2008). Główne problemy w stosunkach Chińskiej Republiki Ludowej z Japonią. Forum Politologiczne 8. 177-201.

Dura, M. (2017). Rośnie napięcie na Morzu Południowochińskim. Lotniskowiec Pekinu ćwiczy koło Tajwanu.Retrieved January 8, 2017, from http://www.defence24.pl/521085,rosnie-napiecie-na-morzu-poludniowochinskim-lotniskowiec-pekinu-cwiczy-kolo-tajwanu

Dzięgielewski, I.K. (2013). Chiński sektor paliwowy wobec problemu wydobycia i dywersyfikacji dostaw Ropy Naftowej w polityce energetycznej „Państwa Środka” w latach 1990–2010. Historia i Polityka. 9 (16). 120

Dzisiów - Szuszczykiewicz, A. (2011). "Arabska wiosna" – przyczyny, przebieg i prognozy. Bezpieczeństwo Narodowe. 18.

Fact Sheet. (2015). Advancing the Rebalance to Asia and the Pacific. Retrieved January 6, 2017, from https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/11/16/fact-sheet-advancing-rebalance-asia-and-pacific,

Ferreira, F., Jolliffe, D.M. & Prydz, E.B. (2016). The international poverty line has just been raised to $1.90 a day, but global poverty is basically unchanged. How is that even possible? Retrieved December 30, 2016, from http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/international-poverty-line-has-just-been-raised-190-day-global-poverty-basically-unchanged-how-even

Gacek, Ł. (2013). Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Kraków. 34

Gady, F-S. (2015). How China Practices the Invasion of Taiwan. Retrieved January 8, 2017, from http://thediplomat.com/2015/06/how-china-practices-the-invasion-of-taiwan

Gawron, M. (2003). Stosunki chińsko – amerykańskie. In. Iwańczuk, K. & Ziętek, A. (Eds.) Chiny w stosunkach międzynarodowych. Lublin . 140.

Gitter, D. (2016). How Chinese Analysts Understand Taiwan’s Geostrategic Significance. Retrieved January 8, 2017, from http://thediplomat.com/2016/03/how-chinese-analysts-understand-taiwans-geostrategic-significance/

Goldstein, L .J. (2017). Get Ready: China Could Pull a 'Crimea' in Asia, Retrieved January 8, 2017, from http://nationalinterest.org/feature/get-ready-will-china-pull-crimea-asia-12605

Górka, M. (2016). Cyberwojna - bezgraniczne niebezpieczeństwo. In. Gburzyńska, N., Rak, J. & WeltrowskaM. (Eds.) Bezpieczeństwo w świecie przedstawionym a kultura bezpieczeństwa. Toruń 2016. 234-251.

Haliżak, E. (2001). Stosunki amerykańsko – chińskie. Partnerzy czy rywale w XXI wieku? Azja – Pacyfik. 4. 51

Heath, T. (2016). No, China’s Not About to Collapse. Retrieved December 30, 2016, from http://thediplomat.com/2015/03/no-chinas-not-about-to-collapse

Hudzikowski, M. (2015). Tybet – między mitami a geopolityką. Przegląd Geopolityczny. 12, p. 74-75; S. Tiezzi, In War on Terror, China Takes Aim at Tibet: http://thediplomat.com/2015/02/in-war-on-terror-china-takes-aim-at-tibet

International arms transfers (2017). Retrieved January 7, 2017, from https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/international-arms-transfers

Jankowski, D. (2011). Po „arabskiej wiośnie” – „zima” dla europejskiej obrony?. Bezpieczeństwo Narodowe. 18.

Jędrzejewski, W. (2016). Nowy Jedwabny Szlak: gospodarczy wymiar amerykańskiej i chińskiej koncepcji strategii względem Azji Środkowej. In. Marszałek-Kawa, J. (Eds.) Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki. Toruń. 36-61.

Kaczmarski, M. (2015). Chiny publikują białą księgę nt. strategii wojskowej. Retrieved January 8, 2017, from https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-06-10/chiny-publikuja-biala-ksiege-nt-strategii-wojskowej

Kagan, R. (2009). The Return of History and the End of Dreams. Poznań

Kamiński, T. (2007). Chiny a amerykańska rewolucja w dziedzinie wojskowości. In. Pietrasiak, M. (Eds.) Fenomen Chin. Wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej. Łódź. 179-203;

Kaplan, R.D. (2010) The Geography of Chinese Power. How Far Can Beijing Reach on Land and at Sea? . Retrieved January 8, 2017https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2010-05-01/geography-chinese-power

Karczewski, M. (2012). „Wielka Gra” na Oceanie Indyjskim. Chiny, Indie i Stany Zjednoczone w regionalnej rywalizacji mocarstw, Refleksje. 5. 32

Keck, Z. (2014a). China’s Military Trains for War Against Japan Retrieved January 7, 2017, from http://thediplomat.com/2014/02/chinas-military-trains-for-war-against-japan/

Keck, Z. (2014b). Most Chinese Expect War With Japan. Retrieved December 12, 2017, from http://thediplomat.com/2014/09/poll-majority-of-chinese-expect-war-with-japan

Kennedy, B. (2017). China breaks world record for car sales in 2013. Retrieved January 1, 2017, from http://www.cbsnews.com/news/china-breaks-world-record-for-car-sales-in-2013

Kolany, K, (2017). Chińskie rezerwy walutowe szybko topnieją Retrieved January 1, 2017, from http://www.bankier.pl/wiadomosc/Chinskie-rezerwy-walutowe-szybko-topnieja-7289448.html

Kolka, M.A. (2012). Czynniki wzrostu PKB i perspektywy rozwoju gospodarczego Chin do 2015 roku. Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej. 122. 140-141.

Kopiński, D. (2008). Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce – szansa na rozwój czy początek neokolonizacji? In Kopiński, D. & Żukowski, A. (Eds.) Afryka na progu XXI wieku Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze. Warszawa. 221-233

Kościelniak, K. (2014). The Background of the Disputesover the South China Sea Islands. Reality of Politics. Estimates - Comments – Forecasts. 5. 11-19

Kozłowski, K. (2013). Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej. Toruń. 32.

Księżopolski, K. (2017). Nowy Jedwabny Szlak – chińska strategia przejmowania infrastruktury krytycznej. Retrieved January 8, 2017, from http://www.energetyka24.com/522726,nowy-jedwabny-szlak-chinska-strategia-przejmowania-infrastruktury-krytycznej

Kubiak, K. & Kustra, W. (2005). Zatargi o archipelagi na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Japońskim jako przykłady współczesnych sporów terytorialnych w obrębie obszarów morskich. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. 1 (160). 57-68.

Kubiak, K. (2008). Tragedia Tybetu a strategia rozwojowa Chin. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 3. 101-102

Kublik, A. (2017). Chiński rekord motoryzacji. Nikt na świecie nie kupił wcześniej tylu aut. Retrieved January 1, 2017, from http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15255045,Chinski_rekord_motoryzacji__Nikt_na_swiecie_nie_kupil.html?disableRedirects=true

Kumelska, M. (2012). Zachodnie mocarstwa wobec wydarzeń w Afryce Północnej. Forum Politologiczne. 13.

Lee, B. (2016). What Is China’s Way? Retrieved December 30, 2016, from http://thediplomat.com/2015/02/what-is-chinas-way.

Lekowski, M. (2011). Współczesna rewolucja w dziedzinie wojskowości. Analiza wybranych aspektów i cech charakterystycznych. Bezpieczeństwo Narodowe. 19. 265-283

Meng, J. (2016). WB: China's national poverty line is higher than its new standard. Retrieved December 30, 2016, from http://china.org.cn/china/2015-10/16/content_36826711.htm

Ministry of National Defence of the People’s Republic of China (2015) White Paper. Retrieved December 30, 2016, from http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2015-05/26/content_4586686.htm,

Ministry of National Defence of the People’s Republic of China. (2013). White Paper. Retrieved December 30, 2016, from http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2013-04/16/content_4442753.htm

Modernizing China’s Military Opportunities and Constraints. (2005). Rand Corporation, F49642-01-C-0003, Santa Monica – Washington – Pittsburgh. 101-103.

Mosher, W. (2007). Hegemon: China’s Plan to Dominate Asia and the World. Warsaw

Niemiec, K. (2016). Teorie „Hearthlandu” i „Rimlandu” jako jeden z możliwych geopolitycznych kluczy do odczytania XXI-wiecznych chińskich projektów globalnych. In. Marszałek-Kawa, J. (Eds.) Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki. Toruń. 8-35

Okraska, T. (2013). Spór graniczny między Chińską Republiką Ludową a Republiką Indii. Pisma Humanistyczne. 9. 37-56

Okraska, T. (2014). Wojna chińsko-indyjska z 1962 r. w świetle strategii Chińskiej Republiki Ludowej. In. Okraska, T. (Eds.) Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice. 125-139.

O'Reilly, B.P. (2015). The Implications of China’s Growth Slowdown. Retrieved December 30, 2016, from http://thediplomat.com/2015/02/the-implications-of-chinas-growth-slowdown

Osoba, J. (2008). Państwo Środka a globalna równowaga światowa. In . Kłosiński, K. (Eds.) Chiny – Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju. Lublin 2008. 164.

Palowski, J. (2017) Chiny modernizują armię, ukrywają wydatki obronne. Raport Pentagonu. Retrieved January 7, 2017, from http://www.defence24.pl/95445,chiny-modernizuja-armie-ukrywaja-wydatki-obronne-raport-pentagonu.

Pan, Z. (2007). Sino-JapaneseDisputeover the Diaoyu/SenkakuIslands: The Pending Controversy from the Chinese Perspective. Journal of Chinese Political Science. 1 (12). 71-92

Panda, A. (2015). China's 2015 Defense White Paper: Don't Forget Taiwan. Retrieved January 8, 2017, from http://thediplomat.com/2015/05/chinas-2015-defense-white-paper-dont-forget-taiwan/,

People's Armed Police. (2017). Retrieved January 7, 2017, from http://www.globalsecurity.org/intell/world/china/pap.htm

Pham, T.N. (2017). Why the US 'Rebalance to Asia' Is More Important Than Ever. Retrieved January 6, 2017, from http://thediplomat.com/2016/06/why-the-us-rebalance-to-asia-is-more-important-than-ever/

Pisarski, M. (2014). Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno-gospodarczy w Chinach, Społeczeństwo i Ekonomia. 1. 173-182.

Rice, S. (2017). Explaining President Obama’s Rebalance Strategy. Retrieved January 6, 2017, from https://medium.com/the-white-house/explaining-president-obamas-rebalance-strategy-eb5f0e81f870#.i2f0y2bj6,

Shear, M.D. & Steinhauer, J. (2017). Trump to Seek $54 Billion Increase in Military Spending Retrieved December 12, 2017, from https://www.nytimes.com/2017/02/27/us/politics/trump-budget-military.html

Simon, S.W. (2012). Conflict and Diplomacy in the South China Sea. Asian Survey. 6 (52). 995-1018.

SIPRI Military Expenditure Database (2017). Retrieved January 7, 2017, from http://milexdata.sipri.org

Skrzyńska-Kudełka, J., Skrzyńska, A. & Tkaczyk, K. (2011). Wyścig zbrojeń i idea strefy bezatomowej w Azji Południowej. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe TH!NK. 4 (8). 1-6.

Smith, J.A. (2016). “The Hegemony Games”: the United States of America (USA) vs. The People’s Republic of China (PRC). Retrieved December 30, 2016, from http://www.globalresearch.ca/tthe-hegemony-games-the-united-states-of-america-usa-vs-the-peoples-republic-of-china-prc/5452656

Specjalski, M. (2013). Geopolityka Szlaku Jedwabnego, Rurociągi. 3-4. 21-28 .

Studio Wschód 07.01.2017.(2017). Retrieved January 8, 2017, from http://vod.tvp.pl/28265678/07012017

Superville, D. (2017). Trump signs $700 billion military budget into law. Retrieved December 12, 2017, from http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-trump-military-budget-20171212-story.html

Symonides, J. (2012). Spory terytorialne na Morzu Południowochińskim. Czy powrót „dyplomacji kanonierek?”. Stosunki Międzynarodowe. 2. 33-58

Szczudlik – Tatar, J. (2012). Spór chińsko - japoński o wyspy Diaoyu/Senkaku. Biuletyn PISM. 85 (950). 1-2

Szulc T, (2010). Chińskie rakiety balistyczne, Nowa Technika Wojskowa. 4 (227), p. 36-50.

Szulc, T. (2013). Potęga morska Związku Radzieckiego odradza się w... Chinach!. Nowa Technika Wojskowa. 2 (261).

Śliwa, Z. (2010). Bezpieczeństwo regionu Azji Południowo-Wschodniej a roszczenia terytorialne wobec wysp Morza Południowochińskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. 2 (181). 105-120

The World Factbook. (2015). Retrieved December 30, 2016, from https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html

Tiezzi, S. (2016). Official: Indonesia Working With China to Investigate Uyghur Terrorist Suspect . Retrieved January 8, 2017, from http://thediplomat.com/2016/01/official-indonesia-working-with-china-to-investigate-uyghur-terrorist-suspect/

Tiezzi, S. (2017). ISIS Releases Chinese-Language Propaganda Video. Retrieved January 8, 2017, from http://thediplomat.com/2015/12/isis-releases-chinese-language-propaganda-video/

TIV of arms exports to China 2011-2015. (2017). Retrieved January 7, 2017, from http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.ph

Wang, Z. (2013). Not Rising, But Rejuvenating: The "Chinese Dream". Retrieved December 30, 2016, from http://thediplomat.com/2013/02/chinese-dream-draft

Wangrat, M. (2008). Spór Chin i Japonii o Archipelag Senkaku. Forum Politologiczne. 8. 203-220

Warchoł, P. (2013). Polityka pamięci w japońsko – chińskich stosunkach dyplomatycznych. Refleksje. 7. 73-82;

Wdrożenie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA2010) do polskich rachunków narodowych. Zmiany metodologiczne oraz ich wpływ na główne agregaty makroekonomiczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, briefing note of 29.09.2014. 1-17.

World Development Indicators. (2016). Retrieved December 30, 2016, from http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=&series=NY.GDP.MKTP.CD&period=#

Xuetong, Y. (2001) The Rise of China in Chinese Eyes. Journal of Contemporary China. 10 (26). 33-39

Yang, Z. (2017). The Chinese People’s Armed Police in a Time of Armed Forces Restructuring. Retrieved January 7, 2017, from https://jamestown.org/program/the-chinese-peoples-armed-police-in-a-time-of-armed-forces-restructuring.

Yeh, J. (2016). Military says it's 'closely monitoring' China's Liaoning carrier near Taiwan. Retrieved January 8, 2017, from http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2016/12/26/487693/Military-says.htm,

Young, A. (2017). China New Auto Sales 2013: Chinese Consumers Bought Over 20 Million Vehicles In 2013 As Foreign Automakers Jockey For Market Share. Retrieved January 1, 2017, from http://www.ibtimes.com/china-new-auto-sales-2013-chinese-consumers-bought-over-20-million-vehicles-2013-1528754

Zhang, W. (2006). Sea Power and China’s Strategic Choices. China Security. 17-31

Zieliński, W. (2017). Chiny ograniczają zakupy aktywów zagranicznych. Retrieved January 1, 2017, from http://www.rp.pl/artykul/1170695-Chiny-ograniczaja-zakupy-aktywow-zagranicznych.html#ap-1

Żuławiński, M. (2017a) Chiny "przepalają" rezerwy. Na jak długo ich wystarczy? Retrieved January 1, 2017, from http://www.bankier.pl/wiadomosc/Chiny-przepalaja-rezerwy-Na-jak-dlugo-ich-wystarczy-7315706.html,


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism