Directions of foreign migration of Poles and the level of socio-economic development of the country of emigration from the European Union area in the years 2004–2011

Ewa Jankowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2013.004

Abstract


This paper provides an introduction to the enhanced study of the relationships occurring between the choice of the country, to which Polish citizens emigrate, and the level and quality of life in the country of emigration. In the first part of the article the author focused on the major causes of departures of Poles out of the country and the effects of emigration for Poland. Next, the directions of departures of Poles to the EU countries for a temporary stay longer than three months in the period 2004–2012 have been analyzed. In the last part of the paper the author made the preliminary analysis of the relationship between the number of people emigrating to a given country and its level of the socio-economic development. In order to determine the level of the development the Human Development Index has been used.


Keywords


migration; foreign migration; economic migration; socio-economic development; Human Development Index; HDI; social development; economic development

Full Text:

PDF

References


Kaczmarczyk P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa.

Lisiecki S. (2007). Ludzie w ruchu. Kontynuacje i kierunki badań nad najnowszą falą emigracji z Polski. In S. Partycki (Ed.), Nowoczesność i ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tokarski J. (Ed.). (1980). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN.

GUS. (2011). Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011, from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011/mi-gracje-zagraniczne-ludnosci-nsp-2011,1,1.html.

PAP. (2013). NBP: w II kw. 2013 roku emigranci przekazali do Polski blisko 1 mld euro, from http://www.forbes.pl/w-drugim-kwartale-2013-r-emigranci-przekazali-do-polski--998-mln-euro,artykuly,167913,1,1.html.

Święchowicz M. (2014, April 1). Emigracyjny efekt domina, czyli dlaczego wciąż wolimy żyć za granicą?, from http://polska.newsweek.pl/liczba-polakow-na-emigracji-powody-emigracji-polakow-emigracja-zarobkowa-polacy-za-granica-newsweek-pl,artykuly,282588,1,3.html.

UNDP. (2004). Human Development Report 2004: Cultural Liberty in Today’s Diverse World, from http://hdr.undp.org/en/reports.

UNDP. (2005). Human Development Report 2005: International cooperation at a crossroads: Aid, trade and security in an unequal world, from http://hdr.undp.org/en/reports.

UNDP. (2006). Human Development Report 2006: Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, from http://hdr.undp.org/en/reports.

UNDP. (2008). Human Development Report 2007/8: Fighting climate change: Human solidarity in a divided world, from http://hdr.undp.org/en/reports.

UNDP. (2009). Human Development Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and development, from http://hdr.undp.org/en/reports.

UNDP. (2010). Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, from http://hdr.undp.org/en/reports.

UNDP. (2012). Human Development Report 2011/12: Sustainability and Equity: A Better Future for All, from http://hdr.undp.org/en/reports.


___________________________

ISSN: 2391-7601 (online)

ISSN: 2391-4920 (print)

(old ISSN: 1689-8168)

 
 

Partnerzy platformy czasopism