Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 4, No 2 (7) (2011) Okładka i obwoluta książki jako przedmiot badań interdyscyplinarnych Abstrakt   PDF
Katarzyna Szczęśniak
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Open Access Week w Toruniu Abstrakt   PDF
Weronika Kortas
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Open Source Library Solutions, ed. by Aditya Tripathi, H. N. Prasad, Rajani Mishra, New Dehli 2010 Abstrakt   PDF
Mariusz Jarocki
 
Vol 1, No 1 (2008) Open source w zarządzaniu informacją Abstrakt   PDF
Mariusz Jarocki
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Otwartość polskich czasopism indeksowanych w Directory of Open Access Journal – w kierunku modelu gratis czy libre? Abstrakt   PDF
Natalia Pamuła-Cieślak
 
Vol 6, No 1 (10) (2013) O aukcjach, kolekcjach i cymeliach. Bibliofilskie gawędy Andrzeja Skrzypczaka i Marka Sosenki Abstrakt   PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Picture booki Iwony Chmielewskiej jako medium otwierające na Innego Abstrakt   PDF
Marta Baszewska
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media” Abstrakt   PDF
Jukub Maciej Łubocki
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Piotr Wierzchoń: Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań 2008 Abstrakt   PDF
Piotr Nowak
 
Vol 8, No 2 (15) (2015) Początki bibliografii lokalnej w Polsce. Józef Ignacy Kraszewski i jego bibliografia druków wileńskich Abstrakt   PDF
Artur Znajomski
 
Vol 11, No 2 (21) (2018) Polonijna prasa wydawana w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1924 w dostępie cyfrowym Abstrakt   PDF
Krzysztof Wasilewski
 
Vol 1, No 1 (2008) Polska bibliografia narodowa bieżąca na tle tendencji europejskich – obserwacje z początku wieku Abstrakt   PDF
Małgorzata Fedorowicz
 
Vol 2, No 1 (2) (2009) Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – teoria – zjawiska, pod red. Jerzego Jarowieckiego, Artura Paszko, Władysława Marka Kolasy, Kraków 2007 Abstrakt   PDF
Barbara Centek
 
Vol 12, No 1 (22) (2019) Porównanie zasobu leksykalnego obu wydań Podręcznego słownika bibliotekarza na przykładzie słownictwa z zakresu prasoznawstwa Abstrakt   PDF
Katarzyna Jamrozik, Jakub Maciej Łubocki
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Pracownik naukowy w mediach społecznościowych – od popularyzacji nauki do kreowania wizerunku Abstrakt   PDF
Lidia M. Jarska
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Praktyczne, aspekty gromadzenia, opracowania i udostępniania informacji specjalistycznej. Casus informacji genealogicznej Abstrakt   PDF
Karol Ebertowski
 
Vol 5, No 2 (9) (2012) Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 1) Abstrakt   PDF
Joanna Edwarczyk
 
Vol 6, No 1 (10) (2013) Prasa Tucholi w latach 1920–1939 (część 2) Abstrakt   PDF
Joanna Edwarczyk
 
Vol 6, No 1 (10) (2013) Problemy rynku mangi w Polsce Abstrakt   PDF
Magdalena Ostrowska
 
Vol 3, No 1 (4) (2010) Proces automatyzacji w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Abstrakt   PDF
Krystyna Konieczna
 
Vol 4, No 1 (6) (2011) Procesy prasowe redaktora „Dziennika Kujawskiego” Józefa Chociszewskiego z lat 1893 – 1896 Abstrakt   PDF
Jolanta Albińska
 
Vol 5, No 2 (9) (2012) Program wdrażania szkoleń information literacy w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: omówienie pilotażowego badania ankietowego Abstrakt   PDF
Justyna Jerzyk-Wojtecka
 
Vol 8, No 2 (15) (2015) Programy Teatru Witkacego w perspektywie bibliologicznej Abstrakt   PDF
Dorota Rak
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Promocja książki i czytelnictwa w „Teleexpressie” Abstrakt   PDF
Sebastian Dawid Kotuła
 
Vol 3, No 2 (5) (2010) Prywatne księgozbiory członków kapituły katedralnej we Włocławku w XVII wieku Abstrakt   PDF
Bernardeta Iwańska-Cieślik
 
201 - 225 z 348 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Partnerzy platformy czasopism