Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 1, No 1 (2008) Ocena jakości serwisów internetowych bibliotek akademickich na przykładzie „Projektu Laboratorium Użyteczności” Abstrakt   PDF
Paweł Marzec
 
Vol 2, No 1 (2) (2009) Ocena przydatności elementów Web 2.0 na stronach internetowych bibliotek akademickich w świetle badań ankietowych Abstrakt   PDF
Marta Wontorowska
 
Vol 7, No 2 (13) (2014) Oczekiwania czytelników wobec nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Abstrakt   PDF
Maciej Weryho, Małgorzata Zmitrowicz
 
Vol 4, No 1 (6) (2011) Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej: przeobrażenia bibliologii polskiej: na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009 Abstrakt   PDF
Beata Rygiel
 
Vol 12, No 1 (22) (2019) Od kultury obrazu do wizualizacji informacji Abstrakt   PDF
Joanna Dukalska-Hermut
 
Vol 11, No 1 (20) (2018) Od redakcji Abstrakt   PDF
Tomasz Kruszewski
 
Vol 11, No 1 (20) (2018) Odchodzenie od linearności tekstu Abstrakt   PDF (English)
Rafael Ball
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.) Abstrakt   PDF
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji” (Bydgoszcz, 14–15 maja 2009 r.) Abstrakt   PDF
Bernardeta Iwańska-Cieślik
 
Vol 3, No 1 (4) (2010) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie” (Toruń, 4–5 listopada 2009 r.) Abstrakt   PDF
Joanna Edwarczyk
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku” (Lublin, 24–25 października 2013 r.) Abstrakt   PDF
Renata Malesa
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka i prasa w kulturze” (Bydgoszcz, 13–14 października 2011 r.) Abstrakt   PDF
Katarzyna Domańska
 
Vol 2, No 1 (2) (2009) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku” (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.) Abstrakt   PDF
Joanna Edwarczyk
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010–2013” (Lubostroń, 22–23 kwietnia 2013 r.) Abstrakt   PDF
Dariusz Spychała
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013–2015” (Bydgoszcz, 27 listopada 2015 r.) Abstrakt   PDF
Elżbieta Pokorzyńska, Joanna Gomoliszek
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Nowe przestrzenie biblioteki” (Wrocław, 18 listopada 2011 r.) Abstrakt   PDF
Piotr Rudera
 
Vol 4, No 2 (7) (2011) Okładka i obwoluta książki jako przedmiot badań interdyscyplinarnych Abstrakt   PDF
Katarzyna Szczęśniak
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Open Access Week w Toruniu Abstrakt   PDF
Weronika Kortas
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Open Source Library Solutions, ed. by Aditya Tripathi, H. N. Prasad, Rajani Mishra, New Dehli 2010 Abstrakt   PDF
Mariusz Jarocki
 
Vol 1, No 1 (2008) Open source w zarządzaniu informacją Abstrakt   PDF
Mariusz Jarocki
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Otwartość polskich czasopism indeksowanych w Directory of Open Access Journal – w kierunku modelu gratis czy libre? Abstrakt   PDF
Natalia Pamuła-Cieślak
 
Vol 6, No 1 (10) (2013) O aukcjach, kolekcjach i cymeliach. Bibliofilskie gawędy Andrzeja Skrzypczaka i Marka Sosenki Abstrakt   PDF
Grzegorz Nieć
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Picture booki Iwony Chmielewskiej jako medium otwierające na Innego Abstrakt   PDF
Marta Baszewska
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Biblioteki. Książki. Media” Abstrakt   PDF
Jukub Maciej Łubocki
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Piotr Wierzchoń: Fotodokumentacja. Chronologizacja. Emendacja. Teoria i praktyka weryfikacji materiału leksykalnego w badaniach lingwistycznych, Poznań 2008 Abstrakt   PDF
Piotr Nowak
 
176 - 200 z 336 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Partnerzy platformy czasopism