Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 1 (4) (2010) Nowe technologie w bibliotekach publicznych: materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 26-28 listopada 2008 r., pod red. Elżbiety Górskiej, Warszawa 2009 Abstrakt   PDF
Mariusz Jarocki
 
Vol 8, No 2 (15) (2015) Nowe tendencje w dezynfekcji i dezynsekcji zabytków na podłożu papierowym Abstrakt   PDF
Joanna Karbowska-Berent
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Nowoczesna biblioteka: powstanie, organizacja, oferta Abstrakt   PDF
Piotr Dariusz Chmielewski
 
Vol 8, No 2 (15) (2015) O niematerialnych aktywach bibliotek (Rec. Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2014) Abstrakt   PDF
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
 
Vol 12, No 2 (23) (2019) O wpływie społecznym bibliotek – recenzja książki Magdaleny Paul (Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim, Warszawa 2018) Abstrakt   PDF
Maja Dorota Wojciechowska
 
Vol 8, No 1 (14) (2015) O zarządzaniu informacją w nauce po raz piąty Abstrakt   PDF
Marcin Karwowski
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Obecne nieobecne. Kondycja polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Abstrakt   PDF
Małgorzata Kowalska
 
Vol 8, No 1 (14) (2015) Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2014, 472 s., ISBN 978–83–7969 Abstrakt   PDF
Grażyna Gzella
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Obszary działalności Józefa Weyssenhoffa – literackie, bibliofilskie, kolekcjonerskie i inne Abstrakt   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 1, No 1 (2008) Ocena jakości serwisów internetowych bibliotek akademickich na przykładzie „Projektu Laboratorium Użyteczności” Abstrakt   PDF
Paweł Marzec
 
Vol 2, No 1 (2) (2009) Ocena przydatności elementów Web 2.0 na stronach internetowych bibliotek akademickich w świetle badań ankietowych Abstrakt   PDF
Marta Wontorowska
 
Vol 7, No 2 (13) (2014) Oczekiwania czytelników wobec nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Abstrakt   PDF
Maciej Weryho, Małgorzata Zmitrowicz
 
Vol 4, No 1 (6) (2011) Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej: przeobrażenia bibliologii polskiej: na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009 Abstrakt   PDF
Beata Rygiel
 
Vol 12, No 1 (22) (2019) Od kultury obrazu do wizualizacji informacji Abstrakt   PDF
Joanna Dukalska-Hermut
 
Vol 11, No 1 (20) (2018) Od redakcji Abstrakt   PDF
Tomasz Kruszewski
 
Vol 11, No 1 (20) (2018) Odchodzenie od linearności tekstu Abstrakt   PDF (English)
Rafael Ball
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.) Abstrakt   PDF
Magdalena Cyrklaff-Gorczyca
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji” (Bydgoszcz, 14–15 maja 2009 r.) Abstrakt   PDF
Bernardeta Iwańska-Cieślik
 
Vol 3, No 1 (4) (2010) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziennikarstwo jako zawód i powołanie” (Toruń, 4–5 listopada 2009 r.) Abstrakt   PDF
Joanna Edwarczyk
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku” (Lublin, 24–25 października 2013 r.) Abstrakt   PDF
Renata Malesa
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka i prasa w kulturze” (Bydgoszcz, 13–14 października 2011 r.) Abstrakt   PDF
Katarzyna Domańska
 
Vol 2, No 1 (2) (2009) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku” (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.) Abstrakt   PDF
Joanna Edwarczyk
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010–2013” (Lubostroń, 22–23 kwietnia 2013 r.) Abstrakt   PDF
Dariusz Spychała
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013–2015” (Bydgoszcz, 27 listopada 2015 r.) Abstrakt   PDF
Elżbieta Pokorzyńska, Joanna Gomoliszek
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Nowe przestrzenie biblioteki” (Wrocław, 18 listopada 2011 r.) Abstrakt   PDF
Piotr Rudera
 
176 - 200 z 348 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


Partnerzy platformy czasopism