Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7, No 2 (13) (2014) Koncepcja zrównoważonego rozwoju – perspektywa bibliotekoznawcza Abstrakt   PDF
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
 
Vol 3, No 2 (5) (2010) Konferencja naukowa Biblioteki Kórnickiej PAN „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje − role − perspektywy” (Poznań, 4−5 marca 2010 r.) Abstrakt   PDF
Anita Fura
 
Vol 12, No 2 (23) (2019) Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III” Chorzów, 26 września 2019 Abstrakt   PDF
Edyta Kosik
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Konferencja naukowa „Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego” (Wrocław, 4–6 grudnia 2013 r.) Abstrakt   PDF
Renata Piotrowska, Dariusz Kardela
 
Vol 6, No 1 (10) (2013) Konferencja naukowa „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej” (Malbork, 19 października 2012 r.) Abstrakt   PDF
Bernardeta Iwańska-Cieślik
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Konserwacja średniowiecznego modlitewnika Wikbolda Dobilsteina ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Abstrakt   PDF
Ilona Miller, Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Kościańskie, lwowskie i poznańskie losy Sylwestra Czarneckiego Abstrakt   PDF
Gzella Grażyna
 
Vol 3, No 1 (4) (2010) Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik, t. 9, Kraków 2009 Abstrakt   PDF
Marcin Żynda
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Analiza informacji: teoria i praktyka. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012 Abstrakt   PDF
Natalia Pamuła-Cieślak
 
Vol 1, No 1 (2008) Krzysztof Tyczkowski: Lettera magica, Łódź 2005 Abstrakt   PDF
Żaneta Dera
 
Vol 8, No 1 (14) (2015) Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2 Abstrakt   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 4, No 1 (6) (2011) Książka i prasa ewangelicka w Polsce po 1989 r. Zarys zagadnienia i stan badań Abstrakt   PDF
Wiesława Bertman, Aneta Sokół
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Książka i prasa w kulturze, pod red. Katarzyny Domańskiej, Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2013 Abstrakt   PDF
Joanna Gomoliszek
 
Vol 3, No 2 (5) (2010) Książki dla dzieci i młodzieży o Janie Pawle II. Analiza polskiego rynku wydawniczego Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 6, No 1 (10) (2013) Książki Janusza Korczaka na polskim rynku wydawniczym Abstrakt   PDF
Michał Rogoż
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Księgarnie w Łańcucie w latach 1927–1950 Abstrakt   PDF
Bogdan Stępień
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Księgozbiór uczniowski przyszłego toruńskiego bibliofila Eugeniusza Przybyła (1884–1965) Abstrakt   PDF
Janusz Tondel
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Kurs Wyszukiwania Informacji dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Abstrakt   PDF
Paulina Łapińska, Małgorzata Stranc, Marta Wontorowska
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Kłopoty z prawem zapomnianych gazet pomorskich (1910–1915) Abstrakt   PDF
Grażyna Gzella
 
Vol 4, No 2 (7) (2011) Library philosophy – metateoria biblioteczna czy nowy kierunek badawczy? Abstrakt   PDF
Agnieszka Łuszpak
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Listy ludzi pióra związanych z Lublinem i Lubelszczyzną do profesora Feliksa Araszkiewicza (część 2) Abstrakt   PDF
Adrian Uljasz
 
Vol 8, No 2 (15) (2015) Listy ludzi pióra związanych z Lublinem i Lubelszczyzną do profesora Feliksa Araszkiewicza (część I) Abstrakt   PDF
Adrian Uljasz
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Lubelskie Fora Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy jako przestrzeń dyskusji nad wyzwaniami dla bibliotek w epoce cyfryzacji i nowych mediów Abstrakt   PDF
Anita Has-Tokarz, Renata Malesa
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Malbork w świetle źródeł w spuściźnie po prof. Karolu Górskim przechowywanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu Abstrakt   PDF
Wiesław Sieradzan
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Materiały biblioteczne a muzealia i zabytki. Kilka uwag o definicjach legalnych i ochronie prawnej Abstrakt   PDF
Katarzyna Sikora
 
126 - 150 z 348 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism