Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 5, No 1 (8) (2012) Joanna Gomoliszek: Uniwersyteckie pisma studenckie w Polsce w latach 1945–1989, Toruń 2011 Abstrakt   PDF
Zdzisław Kropidłowski
 
Vol 10, No 1 (18) (2017) Johannes Paul Aeltermann – oskarżyciel polskich redaktorów Abstrakt   PDF
Grażyna Gzella
 
Vol 2, No 1 (2) (2009) Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008 Abstrakt   PDF
Grażyna Gzella
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Kalendarze pomorskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Abstrakt   PDF
Magdalena Gołota-Majewska
 
Vol 11, No 2 (21) (2018) Kalwiński Katechizm krakowski z kancjonałem – rekonstrukcja edycji Abstrakt   PDF
Stanisław Siess-Krzyszkowski
 
Vol 4, No 1 (6) (2011) Kamil Stępień: Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik, Warszawa 2010 Abstrakt   PDF
Marta Tyszkowska
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Katarzyna Materska: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa 2007 Abstrakt   PDF
Ewa Głowacka
 
Vol 2, No 2 (3) (2009) Katolicki Uniwersytet Powszechny (1940): placówka oświatowo-kulturalna i wydawnicza polskiej społeczności uchodźczej na Węgrzech okresu II wojny światowej Abstrakt   PDF
Krzysztof Woźniakowski
 
Vol 7, No 2 (13) (2014) Katowickie „Studia Bibliologiczne” (1983−2011) − próba charakterystyki wydawnictwa Abstrakt   PDF
Joanna Kamińska
 
Vol 11, No 2 (21) (2018) Kilka uwag na temat udziału Wojska Polskiego w walce z tzw. ośrodkami dywersji ideologicznej w Czechosłowacji w 1968 r. Abstrakt   PDF
Przemysław Benken
 
Vol 11, No 2 (21) (2018) Klasyczny reportaż podróżniczy jako forma propagandy politycznej oraz przekazu wiedzy o świecie i kulturze. Książki Arkadego Fiedlera o Madagaskarze Abstrakt   PDF
Adrian Uljasz
 
Vol 10, No 2 (19) (2017) Kolekcjonerstwo - atawistyczne zbieractwo a poczucie społecznej użyteczności. Przyczynek do psychologii posiadania Abstrakt   PDF
Tomasz Kruszewski
 
Vol 9, No 2 (17) (2016) Kompetencje współczesnego wydawcy – założenia teoretyczne kontra opinie praktyków Abstrakt   PDF
Magdalena Wójcik
 
Vol 7, No 2 (13) (2014) Koncepcja zrównoważonego rozwoju – perspektywa bibliotekoznawcza Abstrakt   PDF
Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska
 
Vol 3, No 2 (5) (2010) Konferencja naukowa Biblioteki Kórnickiej PAN „Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje − role − perspektywy” (Poznań, 4−5 marca 2010 r.) Abstrakt   PDF
Anita Fura
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Konferencja naukowa „Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego” (Wrocław, 4–6 grudnia 2013 r.) Abstrakt   PDF
Renata Piotrowska, Dariusz Kardela
 
Vol 6, No 1 (10) (2013) Konferencja naukowa „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej” (Malbork, 19 października 2012 r.) Abstrakt   PDF
Bernardeta Iwańska-Cieślik
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Konserwacja średniowiecznego modlitewnika Wikbolda Dobilsteina ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Abstrakt   PDF
Ilona Miller, Lidia Bannach-Szewczyk, Barbara Wojdyła
 
Vol 9, No 1 (16) (2016) Kościańskie, lwowskie i poznańskie losy Sylwestra Czarneckiego Abstrakt   PDF
Gzella Grażyna
 
Vol 3, No 1 (4) (2010) Kraków – Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik, t. 9, Kraków 2009 Abstrakt   PDF
Marcin Żynda
 
Vol 6, No 2 (11) (2013) Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz, Analiza informacji: teoria i praktyka. Zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2012 Abstrakt   PDF
Natalia Pamuła-Cieślak
 
Vol 1, No 1 (2008) Krzysztof Tyczkowski: Lettera magica, Łódź 2005 Abstrakt   PDF
Żaneta Dera
 
Vol 8, No 1 (14) (2015) Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2 Abstrakt   PDF
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 
Vol 4, No 1 (6) (2011) Książka i prasa ewangelicka w Polsce po 1989 r. Zarys zagadnienia i stan badań Abstrakt   PDF
Wiesława Bertman, Aneta Sokół
 
Vol 7, No 1 (12) (2014) Książka i prasa w kulturze, pod red. Katarzyny Domańskiej, Bernardety Iwańskiej-Cieślik, Bydgoszcz 2013 Abstrakt   PDF
Joanna Gomoliszek
 
101 - 125 z 322 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism