Autor - szczegóły

Ciszewska, Wanda A., Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 7, No 2 (13) (2014) - Problemy, badania, hipotezy
    Przywilej biblioteczny a prawo do wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne (public lending right)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism