Autor - szczegóły

Kotuła, Sebastian Dawid, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 9, No 2 (17) (2016) - Problemy, badania, hipotezy
    The Internet Book Circulation Model – Preliminary Assumptions and Research Methodology [Praca nad modelem internetowego obiegu książki]
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism