Autor - szczegóły

Sobczyk, Sławomir, Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Polska

  • Vol 7, No 2 (13) (2014) - Recenzje
    Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, pod red. Mai Wojciechowskiej, Gdańsk 2013
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism