Autor - szczegóły

Malesa, Renata, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 7, No 1 (12) (2014) - Okolice nauki
    Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku” (Lublin, 24–25 października 2013 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism