Autor - szczegóły

Malesa, Renata, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PolskaPartnerzy platformy czasopism