Autor - szczegóły

Ciesielska-Kruczek, Renata, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Filologiczny. Instytut Neofilologii, Polska

  • Vol 11, No 2 (21) (2018) - Okolice nauki
    Niematerialny kapitał bibliotek. Omówienie książki "Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy"
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism