Autor - szczegóły

Benken, Przemysław, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Biuro Badań Historycznych

  • Vol 11, No 2 (21) (2018) - Artykuły
    Kilka uwag na temat udziału Wojska Polskiego w walce z tzw. ośrodkami dywersji ideologicznej w Czechosłowacji w 1968 r.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism