Autor - szczegóły

Marzec, Paweł, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 1, No 1 (2008) - Problemy, badania, hipotezy
    Ocena jakości serwisów internetowych bibliotek akademickich na przykładzie „Projektu Laboratorium Użyteczności”
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism