Autor - szczegóły

Pamuła-Cieślak, Natalia, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PolskaPartnerzy platformy czasopism