Autor - szczegóły

Rogoż, Michał, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PolskaPartnerzy platformy czasopism