Autor - szczegóły

Jarocka, Marzena, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, Polska

  • Vol 2, No 2 (3) (2009) - Recenzje
    Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty: materiały konferencji naukowej, Kalisz 11–12 maja 2006, pod red. Danuty Wańki, Kalisz 2008
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism