Autor - szczegóły

Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska

  • Vol 10, No 2 (19) (2017) - Okolice nauki
    Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat „Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje” (Lublin, 12-13 października 2017 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism