Autor - szczegóły

Weryho, Maciej, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

  • Vol 7, No 2 (13) (2014) - Problemy, badania, hipotezy
    Oczekiwania czytelników wobec nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism