Autor - szczegóły

Weryho, Maciej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

  • Vol 4, No 2 (7) (2011) - Problemy, badania, hipotezy
    Wykorzystywanie baz danych oraz czasopism elektronicznych przez pracowników naukowych na przykładzie badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism