Autor - szczegóły

Pronobis-Gajdzis, Małgorzata, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 9, No 1 (16) (2016) - Problemy, badania, hipotezy
    Przegląd metod badań technologicznych zabytkowych kodeksów na przykładzie Codex Aureus Gnesnensis
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism