Autor - szczegóły

Kowalska, Małgorzata, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 7, No 2 (13) (2014) - Recenzje
    Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism