Autor - szczegóły

Gromniak, Małgorzata, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Vol 5, No 1 (8) (2012) - Problemy, badania, hipotezy
    Rola biblioterapeuty w pracy z osobami współuzależnionymi – analiza zawartości treści kwartalnika „Biblioterapeuta” w latach 1998–2008
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism