Autor - szczegóły

Gorczyńska, Małgorzata, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PolskaPartnerzy platformy czasopism