Autor - szczegóły

Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Polska

  • Vol 8, No 2 (15) (2015) - Recenzje
    O niematerialnych aktywach bibliotek (Rec. Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk 2014)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism