Autor - szczegóły

Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska



Partnerzy platformy czasopism