Autor - szczegóły

Szymoniak, Krzysztof, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Vol 3, No 1 (4) (2010) - Problemy, badania, hipotezy
    Rekonstrukcja zdarzeń, czyli początki niezależnego dziennikarstwa i prasy lokalnej w Wielkopolsce po roku 1989, na przykładzie „Tygodnika Kępińskiego” (Część 1)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 3, No 2 (5) (2010) - Problemy, badania, hipotezy
    Rekonstrukcja zdarzeń, czyli początki niezależnego dziennikarstwa i prasy lokalnej w Wielkopolsce po roku 1989, na przykładzie „Tygodnika Kępińskiego” (Część 2)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism