Autor - szczegóły

Tomkowiak, Katarzyna Joanna, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Polska

  • Vol 10, No 2 (19) (2017) - Artykuły
    Dwa początki toruńskiej zawodowej organizacji bibliotekarzy. Część 1: Koło Poznańsko-Pomorskie Związku Bibliotekarzy Polskich (1928–1939)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism