Autor - szczegóły

Wodniak, Katarzyna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

  • Vol 1, No 1 (2008) - Problemy, badania, hipotezy
    Badanie tempa i techniki czytania studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism