Autor - szczegóły

Domańska, Katarzyna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

  • Vol 5, No 1 (8) (2012) - Okolice nauki
    Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka i prasa w kulturze” (Bydgoszcz, 13–14 października 2011 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism