Autor - szczegóły

Żernicka, Karolina, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 2, No 1 (2) (2009) - Problemy, badania, hipotezy
    Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) jako platforma prezentacji oferty dydaktycznej uczelni wyższej na przykładzie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Abstrakt  PDF
  • Vol 3, No 1 (4) (2010) - Recenzje
    Evaluation of Digital Libraries: An insight into useful applications and methods, ed. by Giannis Tsakonas, Christos Papatheodorou, Oxford 2009
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism