Autor - szczegóły

Jerzyk-Wojtecka, Justyna, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

  • Vol 5, No 2 (9) (2012) - Problemy, badania, hipotezy
    Program wdrażania szkoleń information literacy w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego: omówienie pilotażowego badania ankietowego
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism