Autor - szczegóły

Chwastyk-Kowalczyk, Jolanta, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Vol 8, No 1 (14) (2015) - Recenzje
    Krzysztof Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium 2013, 224 s., ISBN 978–83–62625–51–2
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism