Autor - szczegóły

Imańska, Iwona, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PolskaPartnerzy platformy czasopism