Autor - szczegóły

Rak, Dorota, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, PolskaPartnerzy platformy czasopism