Autor - szczegóły

Spychała, Dariusz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

  • Vol 6, No 2 (11) (2013) - Okolice nauki
    Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2010–2013” (Lubostroń, 22–23 kwietnia 2013 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism