Autor - szczegóły

Spychała, Dariusz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

  • Vol 11, No 1 (20) (2018) - Okolice nauki
    IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2015-2018. Bydgoszcz-Ostromecko, 23-24.04. 2018 r.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism