Autor - szczegóły

Kardela, Dariusz, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • Vol 7, No 1 (12) (2014) - Okolice nauki
    Konferencja naukowa „Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. W setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego” (Wrocław, 4–6 grudnia 2013 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism