Autor - szczegóły

Domalewska, Danuta, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska

  • Vol 3, No 2 (5) (2010) - Problemy, badania, hipotezy
    Wpływ zmian w komunikacji piśmienniczej na organizację i zbiory biblioteki ekonomicznej (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism