Autor - szczegóły

Iwańska-Cieślik, Bernardeta, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska

  • Vol 6, No 2 (11) (2013) - Okolice nauki
    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)” (Poznań, 4–7 kwietnia 2013 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism