Autor - szczegóły

Iwańska-Cieślik, Bernardeta, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

  • Vol 6, No 1 (10) (2013) - Okolice nauki
    Konferencja naukowa „Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej” (Malbork, 19 października 2012 r.)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism