Autor - szczegóły

Rygiel, Beata, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • Vol 4, No 1 (6) (2011) - Recenzje
    Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej: przeobrażenia bibliologii polskiej: na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism