Autor - szczegóły

Płuciniczak, Beata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

  • Vol 5, No 2 (9) (2012) - Recenzje
    Małgorzata Pietrzak: Między tekstem a czytelnikiem. Żywe słowo w bibliotece – tradycja i współczesność, Toruń 2012
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism